Pervežimo taisyklės

  • Vežėjas neprisiima atsakomybės už per klaidą priimtas siuntas;
  • Vežėjas, bet kurioje stadijoje nustatyta tvarka gali sustabdyti vežimą ir patikrinti pakuotes turinį, jei bus įtarimas, kad siuntoje yra uždrausti vežti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms arba yra draudžiami vežti kitų valstybių teritorija.
  • Tokiu atveju vežėjas imasi visų būtinų saugumo priemonių.
  • Paslaugos mokėtojas pilnai atlygina nuostolius ir turėtas išlaidas nuo to, kurioje šalyje jie buvo patirti.

 

Draudžiamų gabenti daiktų taisyklės

  • Tabako gaminiai;
  • Alkoholiniai gėrimai;
  • Narkotinės, psichotropinės medžiagos;
  • Ginklai ir jų dalys;
  • Sprogstamosios medžiagos.